آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

در این بروشور با استفاده از تصویر، نکات قابل توجه در معرفی و پیشگیری از بیماری ارائه شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 31