"روش­های ارزیابی مقاومت ارقام و لاین­های لوبیا نسبت به آفات و بیماری­های مهم آن

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : دکتر محمدرضا لک
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارقام
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 52
تعداد دریافت فایل: 44