کاشت، داشت و برداشت لوبیا قرمز رقم افق

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
حبوبات
کلیدواژگان / برچسب ها :
لوبیا قرمز، رقم افق
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 275
تعداد دریافت فایل: 253