راهنمای مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای سبزیجات گلخانه‌ای

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 176
تعداد دریافت فایل: 230