فهرست بال‌پولک‌داران موجود در موزة حشرات هایک میرزایانس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور Family: Crambidae (Acentropiinae, Crambinae, Glaphyriinae, Schoenobiinae, Scopariinae)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 23
تعداد دریافت فایل: 19