راهنمای امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور صنعتی

نوع رسانه: پوستر
تاریخ انتشار: 1398

در این پوستر راهنما، اهداف امنیت زیستی و راهکارهای تأمین آن در مزارع پرورش طیور صنعتی بیان شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 48
تعداد دریافت فایل: 41