بیماری PPR، طاعون نشخوارکنندگان کوچک

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

سرفصل‌ها: زمان وقوع، سیمای واقعی بیماری، علائم بیماری، تشخیص تفریقی، انتقال و انتشار بیماری، درمان، کنترل و پیشگیری
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 182
تعداد دریافت فایل: 167