آشنایی با مهم‌ترین بیماری‌های مشترک میان انسان و دام

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1398

در این نشریه به اختصار به بیماری‌های بروسلوز، هاری، تب کریمه- کنگو، ‌آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، شاربن، سل و کیست هیداتید پرداخته شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 153
تعداد دریافت فایل: 203