کنترل شیمیایی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در باغ

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
علفکش
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 182
تعداد دریافت فایل: 153