آب انبار راهی برای جمع آوری رواناب در مناطق خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
روش های آبیاری
نویسنده : منصور جهان تیغ
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 104
تعداد دریافت فایل: 265