مدیریت آب در اراضی شالیزارهای برنج

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 95
تعداد دریافت فایل: 91