اثرات دور آبیاری در مراحل گلدهی ومیوه نشینی بر کمیت و کیفیت خرمای رقم برحی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : مجید علی حوری
تعداد صفحات: 8
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 176
تعداد دریافت فایل: 14
ارسال نظر در مورد این عنوان