معرفی آفت شبپره برگخوار شمشاد Cydalima perspectalis و روش های مقابله با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
شبپره برگخوار
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
تعداد دریافت فایل: 36