نوغانداری ارگانیک: 2-تبدیل پسماندهای نوغانداری به ورمی- کمپوست

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
کرم ابریشم
کلیدواژگان / برچسب ها :
نوغانداری، ورمی کمپوست، پسماند
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات کرم ابریشم
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 91
تعداد دریافت فایل: 74