چرخه زندگی ماهی آزاد دریای خزر (Life cycle of Caspian Salmon)

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی آزاد دریای خزر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 45
تعداد دریافت فایل: 59