بیماری استرپتوکوکوزیس مشترک قزل آلای رنگین کمان و میگوی وانامی

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 30
تعداد دریافت فایل: 35