تکنیک های کاهش مصرف آب در تاک

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 36