عوامل کلیدی برای مکانیزاسیون کشاورزی جهت ایجاد کشاورزی دقیق

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
سایر
نویسنده : روح الله یوسفی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 21
تعداد دریافت فایل: 17