مفهوم مکانیزاسیون کشاورزی هوشمند از مرحله قبل از برداشت تا پس از برداشت

نوع رسانه: پوستر
نویسنده : روح الله یوسفی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 29
تعداد دریافت فایل: 33