سرشاخه کاری ، راهی برای اقتصادی کردت باغات قدیمی گردو

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : آزیتا شریفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گردو
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 49