امنیت زیستی در مرغداری‌های صنعتی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1398

امنیت زیستی به مفهوم ایجاد وضعیتی است که از برخورد موجودات زنده با عوامل بیماریزا پیشگیری کند. این کار اصولی دارد که رعایت آن حافظ سلامت و سرمایه‌ خواهد بود. برای آن که بیشتر بدانید، این نشریه را بخوانید.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 65
تعداد دریافت فایل: 46