خشکسالی و رابطه آن با آبیاری تحت فشار

نوع منبع: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان