اطلاعیه بهداشتی در باره بیماری تب برفکی

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
تب برفکی
موسسه / مرکز/ سازمان: سازمان دامپزشکی کل کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 81
تعداد دریافت فایل: 47