کاهش پوسیدگی ناحیه طوقه ای درختان با اجرای آبیاری تحت فشار در باغات

نوع منبع: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان