کاهش پوسیدگی ناحیه طوقه ای درختان با اجرای آبیاری تحت فشار در باغات

نوع رسانه: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 563
تعداد دریافت فایل: 38