جلوگیری از تنش های کم آبی و مدیریت صحیح آبیاری باغات

نوع رسانه: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 702
تعداد دریافت فایل: 61