سیستم آبیاری قطره ای

نوع رسانه: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 889
تعداد دریافت فایل: 118