سیستم آبیاری قطره ای

نوع منبع: انیمیشن
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان