کاریوتیپ کرم ابریشم توت و اهمیت آن

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
کرم ابریشم
کلیدواژگان / برچسب ها :
کرم ابریشم، کاریوتیپ، کروموزوم
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات کرم ابریشم
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 51
تعداد دریافت فایل: 51