خسارت سرمازدگی و راه‌های مقابله با آن در زراعت گندم دیم

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
سرما
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 177
تعداد دریافت فایل: 181