استخراج DNA از بافت باله آبزیان با استفاده از محلول نمکی استات آمونیوم

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبزیان
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 14
تعداد دریافت فایل: 14