اصول پایش مزارع ماهیان دریایی در قفس

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
تعداد دریافت فایل: 25