راهکار کنترل کشند قرمز با خاک رس

نوع رسانه: پوستر
نویسنده : مریم معزی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کشند قرمز
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 5
تعداد دریافت فایل: 11