مخاطرات زیست شناختی در مواد غذایی

نوع رسانه: بروشور
نویسنده : افشین فهیم
کلیدواژگان / برچسب ها :
مخاطرات زیست شناختی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398

مواد غذایی در انتقال بسیاری از عوامل بیماری زا نقش دارند. مراحل تهیه و نگهداری مواد غذایی به نحوی است که همواره امکان آلودگی آن وانتقال عفونت به مصرف کنندگان وجود دارد. درنتیجه غذا از طریق تماس با محتویات دستگاه گوارش، خاک، آب آلوده، دست افراد، ظروف، وسایل حمل و نقل و غیره به عوامل بیماری زا آلوده می شودنوع و میزان آلودگی مواد غذایی به عوامل مختلفی نظیر شرایط برداشت و تولید، شرایط عمل آوری، مراحل بسته بندی و شرایط نگهداری و ذخیره سازی بستگی دارد. بهداشت و ایمنی مواد غذایی ممکن است به علت حضور مخاطرات مختلف به خطر بیفتد. به طور کلی، مخاطره (Hazard) عاملی است که یک ماده غذایی را برای مصرف انسان غیر ایمن سازد. این عوامل سبب ایجاد بیماریهایی می شوند که تحت عنوان بیماری های ناشی از مواد غذایی (Foodborne illness) شناخته می شوند. انواع مخاطرات مواد غذایی به سه دسته بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم بندی می شوند. ارزش پیشگیری از ابتلا به مخاطرات مواد غذایی در حدی است که در بسیاری از سازمان های دولتی شورایی جهت ارزیابی اینگونه مخاطرات ایجاد شده است. همچنین مراکزی مانند مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) به بررسی عوامل بیماری های منتقله از مواد غذایی می پردازند
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 15
تعداد دریافت فایل: 16