موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- اهداف و دستاوردها

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاتالوگ ارقام جدید
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ انتشار: 1398

با همکاری بخش‌های غلات، حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی دیم
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 49
تعداد دریافت فایل: 104