مرغ‌ها هورمونی هستند یا نه؟ چرا؟- مجله تصویری دامپزشکی


سال‌هاست که رشد سریع مرغ‌ها، تفکر استفاده از هورمون را در دوره‌ی پرورش آن‌ها مطرح و تقویت کرده است. استفاده از هورمون واقعیت دارد یا شایعه‌ای بیش نیست؟ چه پاسخی را انتظار دارید؟ این فیلم به شما پاسخ خواهد داد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 50
تعداد دریافت فایل: 29