فصلنامه پیام ترویج 10

نوع رسانه: فصلنامه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
فصلنامه آموزشی
تعداد صفحات: 8
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393

فصلنامه آموزشی ترویجی حاوی نکات ،توصیه های مختلف کشاورزی در قالب متن کاربردی وترویجی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 546
تعداد دریافت فایل: 569