مصرف بهینه آب کشاورزی با استفاده از سیستم های نوین آبیاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : آقای ایرج طاهری
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 533
تعداد دریافت فایل: 499