آشنایی با نحوه کاشت ، داشت ، برداشت ، جداسازی و عوامل موثر در کیفیت و نگهداری زعفران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 944
تعداد دریافت فایل: 3,330