آشنایی با نحوه کاشت ، داشت ، برداشت ، جداسازی و عوامل موثر در کیفیت و نگهداری زعفران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,412
تعداد دریافت فایل: 2,019