آشنایی با نحوه کاشت ، داشت ، برداشت ، جداسازی و عوامل موثر در کیفیت و نگهداری زعفران

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسندگان : علی شاهدی ؛ نادر سحابی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان