کاربرد اخلال گر های جنسی در کنترل تلفیقی آفات

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : خانم پریسا هروی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 266
تعداد دریافت فایل: 86