ویژه نامه انتخاب نمونه های برتربخش کشاورزی آذربایجان شرقی سال زراعی 1392-1393

نوع منبع: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 46
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان