فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی - شماره دوم تابستان 94

نوع رسانه: نشریه ادواری
تعداد صفحات: 12
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 498
تعداد دریافت فایل: 151