شناسایی آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﭘپنبه و روش ﻫﺎی کنترل در استان گلستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : تقی درویش مجنی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 34
تعداد دریافت فایل: 12
ارسال نظر در مورد این عنوان