دستگاه اندازه گیری نیروی اصطکاک بین الیاف پنبه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : شهرام نوروزیه
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 39
تعداد دریافت فایل: 2
ارسال نظر در مورد این عنوان