آشنایی با بیماری بلایت و سوختگی برگ درختان خرما در استان خوزستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : آقای مجید امانی
تعداد صفحات: 20
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 643
تعداد دریافت فایل: 236