بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 11
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392
قیمت : 10,000 ریال
قیمت الکترونیکی : 10,000 ریال



افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 374