روش تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب در باغ های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : محمد عبدالهی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 416
تعداد دریافت فایل: 390