روش تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب در باغ های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : محمد عبدالهی
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 250
تعداد دریافت فایل: 180