سوسک های شاخدار خرما Oryctes elegans , O. agamemnon (Col.: Scarabaeidae) و مدیریت آن ها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 299
تعداد دریافت فایل: 68